יום חמישי, 26 ביוני 2014

תב"ע מט 203-12 מישל אדרי נ' משרד הבריאות

תב"ע מט 203-12 מישל אדרי נ' משרד הבריאות (פורסם בנבו):


"אדם הפונה בבקשה לצו מניעה זמני במעמד צד אחד מבקש סעד מן היושר, ומחובתו לגלות לבית הדין את כל האמת, ולא יסתיר חלק ממנה, כפי שעשה המבקש במקרה הנוכחי. די בנימוק זה בלבד לדחות את עתירתו של המבקש לצו המניעה הזמני, לאור העובדה כי נהג כלפי בית הדין בחוסר תום לב, והעלים עובדות רלבנטיות לבקשה."